ศูนย์ผลิตภัณฑ์

สวิทช์สวิทช์ items:280,978

เซ็นเซอร์ Transducersเซ็นเซอร์ Transducers items:103,619

RF / IF และ RFIDRF / IF และ RFID items:56,799

ตัวต้านทานตัวต้านทาน items:819,250

รีเลย์รีเลย์ items:36,282

ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ items:141,303

IsolatorsIsolators items:17,732

วงจรรวมวงจรรวม items:514,862

ตัวนำกระแสไฟฟ้า, คอยล์, โช้คตัวนำกระแสไฟฟ้า, คอยล์, โช้ค items:98,562

ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ items:23,693

Discrete Semiconductor ผลิตภัณฑ์Discrete Semiconductor ผลิตภัณฑ์ items:165,373

คริสตัล, ออสซิลเลเตอร์, เครื่องสะท้อนเสียงคริสตัล, ออสซิลเลเตอร์, เครื่องสะท้อนเสียง items:443,199

การป้องกันวงจรการป้องกันวงจร items:170,407

ตัวเก็บประจุตัวเก็บประจุ items:820,395